Home / Persian / سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان گزارش رسمی دولت بحرین را مشکوک خواند و اعمال خشونت علیه معارضان سیاسی را به شدت محکوم کرد

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان گزارش رسمی دولت بحرین را مشکوک خواند و اعمال خشونت علیه معارضان سیاسی را به شدت محکوم کرد

image_pdfimage_print

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان با صدور بیانیه ای اقدام رژیم بحرین به ارائه گزارشی از اوضاع سیاسی این کشور را مشکوک خواند و آن را با انگیزه پنهان داشتن ماهیت کشتار اخیر در این کشور دانست.

در این بیانیه آمده است: بنا به گزارش رژیم بحرین، چند تن از معارضان که در رویارویی و درگیری با نیروهای امنیتی بحرین کشته و مجروح شدند، سلاح گرم در اختیار داشته و اقدام به شلیک گلوله به سمت نیروهای امنیتی کرده اند و این حرکت قبل از کشتن فعالان سیاسی (رضا الغسره، محمود یوسف حبیب و مصطفی حبیب عبدعلی) بوده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم بحرین در گزارش خود اظهار داشته است که چند فعال دیگر نیز به نام های: علی محمد العابد، علی حسن الفردان، علی عمار عبدالله، علی حسن عبدالله، علی صادق و علی عبدالحسین، طی روزهای اخیر بازداشت شده اند.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان افزوده است: این سازمان یادآوری می کند که تمام شواهد و رخدادها در زمینه اعتراضات ملی در بحرین، گواه بر آن است که این اعتراضات به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونتی از سوی مردم بوده است و به طور قطع تمام توجیه ها و گزارش هایی که رژیم حاکم برای سرکوب و شکنجه معترضان ارائه می دهد تبلیغات صِرف است و هیچ اعتباری ندارد. وانگهی شواهد و دلایل بسیاری بر این امر دلالت دارد که مجالی برای اعتماد به آنچه رژیم بحرین برای توجیه کار خود ارائه می دهد وجود ندارد، خصوصاً این که این رژیم، پیکره ی ملت به پا خاسته ی بحرین را با اعمال و اقدامات استبدادی دردناک و عذاب آور، سخت آزرده است.

بنا بر آنچه گذشت، این سازمان اقدام های خشونت بار و بی حد و حصرِ رژیم بحرین و کشتن مستقیم معترضان را به شدت محکوم می کند و نسبت به فرجام ناخوشایند و سخت وخیم آن که در آینده کشور بحرین را در بر خواهد گرفت، هشدار می دهد.

Check Also

محکومیت احکام صادره ی دادگاه بحرین علیه شیعیان این کشور، از سوی «شیعه رایتس واچ»

«سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعیان» (شیعه رایتس واچ) در بیانیه ای، احکام صادره از …