Home / Persian / هشدار سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان نسبت به پيامدهای رشد و توسعه ی تروريسم در پاکستان

هشدار سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان نسبت به پيامدهای رشد و توسعه ی تروريسم در پاکستان

در پی اقدام های رو به افزايش تروريستی در پاکستان، سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان با صدور بيانيه ای نسبت به رشد اين پديده ی شوم در آن کشور هشدار داد.
در اين بيانيه آمده است: سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان از نزديک و با نگرانی تمام، اوضاع غمباری که شهروندان شيعی پاکستان را در بر گرفته است رصد می کند و همبستگی کامل خود را نسبت به مبارزه با آنان اعلام می دارد و از نهادهای رسمی و دولتمردان اين کشور می خواهد که در سياست های اجرايی و امنيتیِ خود که در حمايت از شهروندان ناکارآمد است، تجديد نظر کنند.
در چند ماه گذشته شهرهای محل سکونت شيعيان در پاکستان حملات وحشتناکی را شاهد بوده است که طی آن، صدها تن از مردم بی دفاع، بی هيچ جرم و جنايتی به خاک و خون کشيده شده اند و این عمل، فقط به اين جهت است که آنان، مسلمانان شيعه مذهب و پيروان مذهب اهل بيت عليهم السلام بوده اند.این مردم بی دفاع، با شرورترين نيروهای گروه های تکفيریِ برآمده از انديشه ی ابن تيميه، وهابی ها و سلفی های متعصبِ کورباطن رودررو هستند.
از ميان شهرهای شيعه نشين اين کشور شهر کراچی شاهد افزايش اقدامات تروريستی بر ضد شيعيان است و حکومتيان هيچ فعالیت مثبتی برای برخورد با اين اقدام ها نکرده و به اموری بسنده کرده است که در برطرف کردن خطر تروريسم يا تحت پيگرد قرار دادن جريان های فکری و حامی تروريسم اثری ندارد که همين امر، شک برانگيز است و نسبت به حقيقت و ماهيت آن چه رخ می دهد ترديد به وجود می آود و انگيزه ای است برای اعتراض.
به استناد گواهی های موثق و مستند، شهر کراچی و برخی از شهرهای پاکستان به مناطقی امن برای گروه های تروريستی بدل شده است و البته نيروها و تشکيلات امنيتی نيز از اين واقعيت آگاهند و شاهد جنايات خونين و جانکاهی هستند که جريان های تروريستی نسبت به شيعيان اين شهرها روا داشته اند. بمب گذاری، کاشت تله های انفجاری، شيعه کشی و شکنجه ی افراد و گروه ها، بهترين دليل بر اين ادعاست.
اين سازمان از دولت پاکستان می خواهد مسئوليت های قانونی و اخلاقی خود را در حمايت از شيعيان و برخورد با کسانی که در صدد پراکندن تخم نفاق، فتنه انگيزی و متزلزل کردنِ امنيت و ثبات هستند، و به صورت نگران کننده در همه جا پراکنده شده اند، مورد توجه قرار داده و به آن پايبند باشند.
این سازمان نسبت به شيوه ی رفتاری و عملکرد دولت مردان و چشم پوشی آنان از آن چه در اين زمينه و در اين کشور به وقوع می پيوندد به شدت هشدار می دهد.
سازمان جهانی ديدبان حقوق شيعيان در پايان بيانيه ی خود آورده است: ما با فراخوان برای تجمع اعتراضی بر ضد خشونت که قرار است در 27 ژانويه 2017 ميلادی (8/11/1395) برگزار شود، اعلام همبستگی می کنیم و از دولت پاکستان می خواهيم بدون از دست دادن فرصت به خواسته ی مردم پاسخ دهد و از سهل انگاری نسبت به تأمين حقوق مشروع تظاهرکنندگان پرهيز نمايد.

Check Also

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدام تروریستی بر ضد نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام در افریقای جنوبی را به شدت محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستیِ تکفیری ها که در افریقای جنوبی بر ضد نمازگزاران در مسجد …