حکم زندان برای یکی از اساتید حوزۀ علمیه قم

بسم الله الرحمن الرحيم

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط   (الحديد-25

2015-09-19

دادگاه ویژۀ روحانیت در ادامه سلسله احکام غیر شرعی خود، این بار اقدام به صدور حکم زندان برای یکی از اساتید حوزۀ علمیه قم کرده است. برپایۀ رأی صادره از سوی دادگاه ویژۀ روحانیت شهر قم، آیت الله محمد رضا نکونام تنها به اتهام انتشار مطلبی در روزنامۀ رسمى به دو سال زندان محکوم شده است. آنچنانکه از شواهد ماجرا پیداست، این حکم در پی انتقاد آیت الله نکونام نسبت به اظهار نظر و فتواى یکی از مراجع تقلید صورت  گرفته است وعنوان اتهامی محکوم این پرونده “توهین به یکی از مراجع تقلید” دانسته شده است. ما در سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه حکم صادره توسط دادگاه ویژۀ روحانیت را حکمى برخلاف عرف حوزه هاى علميه  وخارج از روال ورویۀ قانونی دانسته وخواستار بازنگری وتجدید نظر نسبت به این حکم غیر شرعی وغیر قانونی هستیم.

آنچه در حکم صادره توسط دادگاه ویژۀ روحانیت جلب توجه می نماید، شائبۀ سیاسی بودن آن است. در اينكه توهین به مقام شامخ مرجعیت شیعه به هیچ وجه پذیرفته وقابل قبول نیست، شکی نیست ، ولى نقد فكر يكى از مهمترين وضائف اساتيد است در عرف حوزه هاى علميه شيعه، وتمامى كتابهاى فقه شيعه بر همين رويه استوار است.، اما در شرایطی که تمامی تریبونهای رسمی وغیر رسمی کشور از روزنامه ومجله گرفته تا صدا وسیما وتريبون نماز جمعه ووبسایتهای خبری تمامی توان وامکانات خود را وقف توهین وافترا به مرجع تقليدی دیگر در همان کشور وشهر ومحله کرده اند، محاکمه ودادگاهی کردن یک روحانی تنها به جرم انتقاد از فتواى یك مرجع تقلید دیگر بیش از هرچیز به یک بازی سیاسی  شبیه است.

براین اساس وبا توجه به وضعیت جسمی آیت الله نکونام وسکتۀ مغزی ایشان در زندان، سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت ایشان و آزادی ایشان ونیز تجدید نظر در روالهای احكام صادره از اين دادگاه است که زمینه ساز سلب ونقض آزادی بیان وعقیده هستند.

                                                                        سازمان جهانی دیده بان حقوق شیعه

                                                                        واشنگتن

Check Also

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدام تروریستی بر ضد نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام در افریقای جنوبی را به شدت محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستیِ تکفیری ها که در افریقای جنوبی بر ضد نمازگزاران در مسجد …