دیدبان حقوق شیعیان،صدور احکام زندان برای معترضان درعربستان رامحکوم کرد

سازمان shia rights watch (دیدبان حقوق شیعیان جهان) طی بیانیه ای احکام زندان صادره از سوی یکی از محاکم عربستان برای شماری از معترضان تظاهرکننده ی خواستار اصلاحات را محکوم و تأکید کرده است که چنین احکامی غالباً راهکاری رسوا برای سرکوب و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و انسانی افراد است.
شماری از منابع مطلع به این سازمان اطلاع داده اند که دادگاهی در قطیف عربستان سعودیِ با اکثریت شیعی برای دو جوان سعودی احکام زندان به مدت دو ماه و یک سال صادر کرده است. شایان توجه است این که دو جوان سعودی در یک تظاهرات سیاسیِ اصلاح طلبانه شرکت کرده و در همان تجمع دستگیر شده بودند و اتهامشان تحریک افراد بوده است.
این سازمان از حاکمیت عربستان سعودی می خواهد در احکام صادر شده از سوی این دادگاه تجدیدنظر کند و برای آزاد کردن تمام بازداشت شدگان سیاسی در سراسر کشور و نیز از صدور احکامی مشابه ـ که با حقوق بشر و حق تضمین شده ی شرعی و قانونی اظهارنظر مغایرت دارد ـ جلوگیری کند.

Check Also

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدام تروریستی بر ضد نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام در افریقای جنوبی را به شدت محکوم می کنیم

در پی عملیات تروریستیِ تکفیری ها که در افریقای جنوبی بر ضد نمازگزاران در مسجد …